Aktualności
Przewiń
Test Covid dla uczestników i opiekunów turnusów rehabilitacyjnych

Test Covid dla uczestników i opiekunów turnusów rehabilitacyjnych

29.05.2021

Test Covid przed turnusem rehabilitacyjnym

Szanowni Państwo

Prosimy przed wyjazdem na turnus rehabilitacyjny zapoznać się z nowymi  informacjami

warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji w ramach turnusu rehabilitacyjnego jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 uczestnika oraz opiekuna tego turnusu z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego albo zaszczepienie się dwoma dawkami przeciwko COVID-19.

Podstawą wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, finansowanego ze środków publicznych, dla osób, o których mowa w ust. 1 i 2, jest skierowanie wystawione:
1) po dokonaniu przez te osoby zgłoszenia za pośrednictwem formularza udostępnionego przez ministra właściwego do spraw zdrowia na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra lub
2) przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.”;

Link do rejestracji na test :

https://form.www.gov.pl/ankieta/632368/zgloszenie-na-test-na-koronawirusa-przed-turnusem-rehabilitacyjnym.html

Link  pod którym można zarejestrować również dziecko na test COVID 19 przed turnusem rehabilitacyjnym

https://www.gov.pl/web/koronawirus/zapisz-sie-na-test-na-koronawirusa?fbclid=IwAR21tMWhWrdMZAJ0CcAHnzY6uca5ucYHxJvLlr__VoZIY-do5SgxQbWlV24

 

Przypominamy również każdy uczestnik musi obowiązkowo dostarczyć zaświadczenie o stanie zdrowia na podstawie którego lekarz przeprowadzający badania dobiera zabiegi. 

Przewiń do góry >